TOTAL MONEY MAKEOVER 21 DAYS PROGRAM – DAY 3

0
5727

Day 3-1

วันที่ 3: ตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเอง

สถานะทางการเงินของคนเรามักเป็นส่ิงที่ถูกมองข้าม คนจำนวนมากชอบให้ข้อมูลสำคัญๆทางการเงินไปกระจุกอยู่ในหัว คิดปะปนกันไปมา ทำให้เห็นภาพการเงินของตัวเองไม่ชัด และหลายครั้งทำให้คนเรามองข้าม ละเลย และไม่ตระหนักถึงปัญหาทางการเงินของตัวเอง ผลสุดท้ายมักนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ทันท่วงที

วันที่ 3 ของโปรแกรม TMM21 ผมอยากให้เราทุกคนหันมาใส่ใจกับเรื่องจริงทางการเงินของตัวเอง โดยการระบุรายการ “ทรัพย์สิน” (Assets) และ “หนี้สิน” (Debts) ของตัวเอง รวมไปถึงพิจารณา “กระแสเงินสด”​ ที่เกิดจากทั้งทรัพย์สินและหนี้สินที่อยู่ในการครอบครอง โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “งบดุลส่วนบุคคล

แต่ก่อนที่จะไประบุรายการข้อมูล เราควรมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในแนวคิดทางการเงินส่วนบุคคลที่ถูกต้องนั้น ทรัพย์สินและหนี้สินมีนิยามอย่างไร และการจัดทำงบดุลส่วนบุคคล (หรือรายการทรัพย์สินหนี้สิน) มีวิธีการอย่างไร

ลองติดตามชมในวิดีโอ TOTAL MONEY MAKEOVER วันที่ 3 ตอน ตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเอง กันได้เลยครับ

คำถามที่มักพบบ่อยในการจัดทำงบดุลส่วนบุคคล (***กรุณาอ่านชมวิดีโอจบก่อนแล้วค่อยอ่านส่วนนี้)

Q1:    มีทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อกิจการ จะต้องนำมาระบุในงบดุลส่วนบุคคลด้วยหรือไม่

A1:     ให้ระบุเฉพาะที่เป็นในชื่อส่วนตัว ทรัพย์สินหนี้สินกิจการให้ลงในงบดุลกิจการ

Q2:    ที่ดินเปล่า ทองคำ เป็นทรัพย์สินหรือไม่?

A2:    ถ้าที่ดินและทองคำ ไม่มีภาระ เช่น ผ่อนหมดแล้ว ไม่ต้องส่งค่างวดแล้ว ก็สามารถระบุลงในช่องทรัพย์สินได้ โดยให้ระบุในช่องกระแสเงินสดเป็นศูนย์ เพราะเป็นของที่ยังไม่สามารถทำเงินให้เราได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เรามีรายจ่าย

แต่หากยังติดภาระผ่อน ให้บันทึกที่ดินและทองคำ (กรณีผ่อนทอง) ลงในช่องหนี้สิน

Q3:    กรณีเรากู้ยืมเงินมาช่วยเหลือคนที่บ้าน โดยที่คนทางบ้านเป็นคนผ่อนชำระ แบบนี้ถือเป็นหนี้เราหรือไม่

A3:    ให้ลงเป็นหนี้สินเราครับ โดยในส่วนของรายจ่ายต่อเดือนให้ระบุเป็นศูนย์ (กรณีที่เราไม่ต้องจ่ายเองจริงๆ) แต่ที่ให้ลงเป็นหนี้สินไว้ เพราะกรณีแบบนี้ความเสี่ยงยังคงอยู่กับเราครับ

Q4:    ประกันชีวิตลงข้อมูลอย่างไร?

A4:    ประกันชีวิตเป็นรายการที่มีคนสับสนมากท่ีสุด เราสามารถลงประกันชีวิตที่ยังไม่ขาดอายุกรมธรรม์เป็นทรัพย์สินได้ เพียงแต่มูลค่าของมันนั้น ต้องระบุตาม​ “มูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์” (ดูในตารางช่องขวามือสุด)

ดังกรณีในตาราง นายเอส่งเบี้ยประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เป็นประจำทุกปีๆละ 23,713 บาท เพื่อคุ้มครองชีวิตทุนประกัน 1,000,000 บาท หากปัจจุบันนายเอส่งเบี้ยประกันไปแล้ว 5 ปี เขาก็พอจะสามารถบันทึก “มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์” จำนวนเงิน 63,690 บาท ไว้เป็นมูลค่าในช่องทรัพย์สินได้ (สังเกตว่าไม่เท่ากับ 23,713 X 5)

ซึ่งในกรณีน้ีหมายความง่ายๆได้ว่า หากเรายกเลิกกรมธรรม์วันนี้ และประสงค์จะรับเป็นเงินสดกลับคืน ไม่ต้องการความคุ้มครองอีกต่อไป เราก็จะได้เงินคืนในปีที่ 5 เท่ากับ 63,690 บาท

Day 3-2

SHARE
Previous articleTOTAL MONEY MAKEOVER 21 DAYS PROGRAM – DAY 2
Next articleTOTAL MONEY MAKEOVER 21 DAYS PROGRAM – DAY 4
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here