รับสมัคร MONEY LITERACY รุ่น 5

ML05

MONEY LITERACY รุ่น 5 (รุ่นสุดท้ายที่จะจัดกรุงเทพในปีนี้)

เรียนวันที่ 26-27 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น.
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ค่าใช้จ่าย 1,500.- บาท ต่อ 1 ท่าน (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าเอกสาร)
*** เปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 10 โมงตรงเป็นต้นไป ***

สมัคร MONEY LITERACY รุ่น 5

วิธีการสมัครและลงทะเบียน

ML 02

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here