โครงการ MONEY LITERACY

ML 01

MONEY LITERACY เป็นหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารจัดการเงินที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนไทย ออกแบบหลักสูตรโดย THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์

หลักการและเหตุผล

ทักษะทางการเงิน (MONEY SKILL) เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่กลับเป็นความรู้ที่ไม่มีการสอนกันในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทางทีมงาน MONEY COACH จึงรวบรวมวิชาทางการเงินที่สำคัญมาย่อยและเรียบเรียงใหม่ สื่อสารในแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จบสายการเงินมาก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย  ภายใต้หลักคิด MONEY FITNESS อันประกอบไปด้วย

สภาพคล่องดี ปลอดหนี้จน พร้อมชนความเสี่ยง มีเสบียงสำรอง สอดคล้องเกณฑ์ภาษี และบั้นปลายมีทุนเกษียณ

ด้วยหวังให้คนไทยสามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินได้ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักและเข้าใจชีวิตและความต้องการของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

เนื้อหาหลักสูตร

1) การเงินพื้นฐานและหลักคิดสู่ความมั่งคั่ง (MONEY BASIC & MILLIONAIRE MINDSET)

แนวคิดการสร้างความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน-หนี้สิน การจัดทำงบการเงิน

2) การบริหารสภาพคล่อง (LIQUIDITY & DEBT MANAGEMENT)

การวางแผนการใช้จ่าย การวางแผนการออม หนี้จน-หนี้รวย การบริหารหนี้จน

3) การวางแผนจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (FINANCIAL RISK PLANNING)

ความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนจัดการความเสี่ยง

4) การวางแผนภาษีส่วนบุคคล (PERSONAL TAX PLANNING)

ภาษีส่วนบุคคล การคำนวณภาษี แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อประหยัดภาษี

5) การวางแผนเกษียณ (RETIRE RICH & RETIRE YOUNG PLANNING)

ทุนเกษียณ การวางแผนเกษียณรวย การวางแผนเกษียณเร็ว

ระยะเวลาเรียน

2 วัน  เวลา   09.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่าย 1,500.- บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร)

ทีมงานวิทยากร

ML coach

 

1) จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach)

 • โค้ชการเงิน (Money Coach)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
 • นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการศึกษา
 • นักเขียนหนังสือการเงินการลงทุน ผลงานได้แก่ เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน, MONEY 101: กฎแห่ง ความมั่งคั่ง 9 ประการ, MONEY FITNESS, วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง เปลี่ยนชีวิตอยู่ความร่ำรวย เกมเศรษฐี 52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน และเปลี่ยนชีวิตสู่ความร่ำรวย
 • ผลงานแปลและบรรณาธิการ: เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ (Automatic Millionaire) พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) เงินสี่ด้าน และซีรีย์พ่อรวยสอนลูกทั้งหมด
 • อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทย
 • ติดตามผลงานได้ที่ www.moneycoach4thai.com และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/moneycoach4thai

2) ถนอม เกตุเอม (Taxbugnoms)

 • บล็อกเกอร์ด้านการเงินและภาษีที่มีผู้ติดตามกว่า 180,000 คน
 • บรรณาธิการบริหารเวปไซด์ AomMoney.com
 • วิทยากรด้านภาษีและบัญชี
 • ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • อาจารย์พิเศษวิชาการบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้เขียนหนังสือการเงินและภาษี มีผลงานดังนี้
  • เงินน้อยก็รวยได้
  • ตัดภาษีมีเงินออม TAXBugnoms ช่วยได้
  • ซวยจนรู้ สู้จนรวย
  • รวยด้วยภาษี ใครๆก็ทำได้
  • Personal Finance เรื่องเงินเรื่องง่าย
  • ลดภาษีนิติบุคคล (ไม่ยาก)
 • ติดตามผลงานได้ที่.. TAX.Bugnoms.com, www.AomMoney.com/TAXBugnoms และเฟสบุ๊ค Facebook.com/TAXBugnoms

3) ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (A-Academy)

 • นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP)
 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรประจำเว็บไซต์ A-Academy
 • เว็บไซต์ที่ส่งเสริมให้คนไทย “เรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเฉพาะเรื่องเงิน
 • ผ่านบทเรียนบน YouTube ที่มีผู้เข้าชมกว่าปีละ 10 ล้านนาที
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “จัดทัพลงทุน ตอนรวยแบบอัตโนมัติ”
 • วิทยากรหลักสูตร CFP และ Asset Allocation สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
 • ติดตามผลงานได้ที่ www.a-academy.net และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/a.academy

ตารางเรียนหลักสูตร MONEY LITERACY ประจำปี 2558

รายละเอียดตารางเรียนหลักสูตร MONEY LITERACY http://www.moneycoach4thai.com/money-literacy-schedule/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here