ตารางเรียนหลักสูตร MONEY LITERACY ประจำปี 2558

วัน-เวลา รุ่น สถานที่ โรงแรม ลิงค์รับสมัคร
15-16 สิงหาคม 4 เชียงใหม่ เซ็นทารา ดวงตะวัน จบการสัมนา
26-27 กันยายน 5 กรุงเทพ มิราเคิลแกรนด์ จบการสัมนา
7-8 พฤศจิกายน 6 ขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี ปิดรับสมัคร
28-29 พฤศจิกายน 7 หาดใหญ่ โรงแรมบุรีศรีภู บูทีคโฮเท็ล เปิดรับสมัคร

วิธีการสมัครและลงทะเบียน

ML 02

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here