ปลอดหนี้จน (3)

0
1549

ในครั้งก่อนเราคุยกันถึงวิธีการปลดหนี้จนสำหรับคนที่ยังมีสภาพคล่องเหลือ (มีเงินคงเหลือทุกเดือน) ซึ่งได้แก่

1. หยุด! ก่อหนี้

2. ตรวจสอบรายการหนี้คงค้างทั้งหมด

3. วางแผนจัดการหนี้สินเบื้องต้น ด้วยการหาเงินสดไปตัดลดหนี้ ซึ่งเงินสดนั้นอาจจะมาจากเงินออม (บางส่วน) หรือเงินก้อนที่มาจากโบนัส คอมมิชชั่น หรือขายทรัพย์สินบางอย่างถ้าจำเป็น

วันนี้เราจะมาต่อกันในขั้นตอนที่เหลือกันครับ

4. รวมหนี้เป็นก้อนเดียว 

วิธีการนี้เรียกกันเป็นภาษาทางการเงินว่า Debt Consolidation ซึ่งหลักการก็คือ การกู้เงินก้อนใหญ่ (อาจเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล กู้สหกรณ์หรือกู้ยืมจากคนในครอบครัว) มาปิดบัญชีหนี้หลายๆ รายการ เพื่อผ่อนชำระเพียงแห่งเดียว

หัวใจสำคัญของวิธีการนี้ก็คือ หนึ่ง อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ก้อนใหม่ต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บอยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าติดหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ก็อย่าทะลึ่งกู้หนี้นอกระบบมาจัดการหนี้เดิม เพราะดอกเบี้ยมันสูงกว่าหนี้เดิมมาก จำไว้ว่า เมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณก้าวย่างเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ มันยากมากที่ชีวิตจะกลับมาเป็นปกติ

และสอง ยอดผ่อนชำระรวมต่อเดือนต้องลดลง ลองดูจากตัวอย่างในครั้งก่อน

สมมติท่านต้องการกู้เงินมาเพื่อจัดการกับหนี้บัตรเครดิต 2 ใบ และสินเชื่อส่วนบุคคล (3 รายการแรก) ซึ่งมีวงเงินรวม 145,000 บาท ไม่ว่าท่านจะกู้เงินจากที่ไหนมาก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของท่านไม่ควรเกิน 20% และยอดผ่อนต่อเดือนต้องน้อยกว่า 10,500 บาท (5,000 + 3,500 + 2,000)     มิฉะนั้นแล้วการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร

ทีนี้หากขอกู้ใครเขาก็ไม่ให้กู้แล้ว ก็คงต้องใช้เงินของตัวเองแก้ปัญหาตัวเองครับ

5. วางแผนชำระหนี้ด้วยเงินคงเหลือ

วิธีนี้คือการจัดลำดับหนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการจัดการหนี้ให้หมดไปทีละรายการ ที่ต้องให้หมดไปทีละรายการ ก็เพราะเราไม่มีเงินที่จะจัดการได้ทีเดียวทั้งหมด และหากจะใช้วิธีจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆ ก็จะกินเวลานานเกินไป ดังนั้นเราควรมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้หนี้ทยอยหมดไปโดยเร็วท่ีสุด

(ก) ขั้นตอนแรกให้คำนวณหาเวลาใช้หนี้หมด (คิดอย่างง่าย) โดยคำนวณจากหนี้คงเหลือหารด้วยยอดขั้นต่ำ ลองดูตัวอย่าง บัตรเครดิตธนาคารไทยการค้า ที่มีหนี้คงเหลือ 50,000 บาท ชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท ดังนั้น เวลาในการชำระหนี้หมด = 50,000 / 5,000 = 10

(ข) เมื่อได้เวลาใช้หนี้หมดโดยประมาณการแล้ว ก็ต้องมาจัดลำดับว่าจะจัดการหนี้รายการไหนให้หมดเป็นลำดับแรก วิธีการเลือกก็คือ เลือกจัดการกับหนี้ที่ใช้เวลาจัดการน้อยที่สุดเป็นอันดับแรก โดยหากมีรายการหนี้ที่เหลือเวลาเท่ากัน ก็ให้เลือกจากหนี้ที่เหลือน้อยกว่าก่อน (บางตำราอาจเลือกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า แต่จากประสบการณ์ช่วยเหลือคนเป็นหนี้มาจำนวนมาก พบว่า คนเราอยากเห็นรายการหนี้หมดไปจากตารางเร็วๆมากกว่า)

ในตัวอย่าง บัตรเครดิตไทยการค้าและบัตรเครดิตไทยชาวนา ต้องใช้หนี้อีก 10 เดือนเท่ากัน แต่หนี้คงเหลือของไทยชาวนาน้อยกว่า (35,000 บาท) ในกรณีนี้จึงเลือกวางแผนจัดการกับบัตรเครดิตไทยชาวนาเป็นลำดับแรก

(ค) สุดท้ายก็มาถึงแผนการชำระเงิน วิธีการก็คือ ให้เราจ่ายขั้นต่ำทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ลำดับจัดการเป็นลำดับแรก ให้เราเติม “เงินพิเศษ” (Extra cash) เพ่ิมลงไปเท่าที่พอจะมีเหลือจากการใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท ก็ให้นำ 1,000 บาทนี้บวกเพิ่มไปจากยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตไทยชาวนา (3,500 บาท) ดังนั้น ในเดือนถัดไปเราจะชำระหนี้บัตรเครดิตไทยชาวนา = 4,500 บาท (3,500 + 1,000) ส่วนรายการอื่นนั้นชำระแค่ขั้นต่ำ ซึ่งจะทำให้เราได้แผนการชำระคืนดังภาพข้างบน

อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่า วิธีการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ใช้ได้สำหรับผู้ที่ยังมีสภาพคล่องเหลืออยู่ ซึ่งทำให้เราสามารถเพ่ิมเงินพิเศษลงไปในยอดชำระขั้นต่ำได้ อย่างไรก็ดี ผมก็เคยเห็นคนที่ไม่มีเงินเหลือมาเติมเป็นเงินพิเศษ แต่ใช้วิธีการหาเพิ่ม ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ดีมาก

ทั้งนี้ “เงินพิเศษ” ที่เราจ่ายเพิ่มไปนั้น จะถูกนำไปตัดต้นทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เราหมดหนี้ได้เร็วขึ้นกว่าวิธีธรรมดา (กรณีหนี้ที่เป็น Flat Rate อย่างกู้ซื้อรถยนต์หรือกู้ซื้อข้าวของเครื่องใช้บางอย่าง จะใช้วิธีนี้ไม่ได้ เพราะถูกคิดดอกเบี้ยไปล่วงหน้าแล้ว การเพ่ิมเงินไปตัดต้นจึงไม่มีประโยชน์อะไร)

เมื่อหนี้บัตรเครดิตไทยชาวนาหมดลง ก็ให้ท่านนำ “เงินพิเศษ” ไปโปะลงในบัตรเครดิตไทยการค้าต่อไป หรืออาจเพิ่มสัดส่วนจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 3,000 หรือ 4,500 เลยก็แล้วแต่

ทั้งนี้คือวิธีการจัดการหนี้จน สำหรับท่านที่ยังมีสภาพคล่องเหลือ ส่วนวิธีการจัดการหนี้จนสำหรับผู้ที่แม้แต่การจ่ายขั้นต่ำทุกรายการก็ยังไม่ไหว เราคงต้องคุยแบบจัดหนักในครั้งหน้าครับ

SHARE
Previous articleปลอดหนี้จน (2)
Next articleปลอดหนี้จน (ตอนจบ)
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here