โรคร้ายแรง … ความเสี่ยงที่ยากจะหลีกเลี่ยง

0
6659

topimage

คนเราเมื่อแก่ตัวลงสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเราได้ค่อนข้างแน่นอนก็คือ ความเจ็บป่วยทางร่างกาย และที่แย่สักหน่อยก็คือ ความเจ็บป่วยในวัยชรานั้น มักมาพร้อมกับความรุนแรงเสมอ

รุนแรงทั้งผลกระทบทางกาย และผลกระทบทางการเงิน

โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองแตก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง โรคปอดระยะสุดท้าย และไตวายเรื้อรัง เหล่านี้ คือ โรคร้ายที่เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรกของคนไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2549-25561 โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดของคนไทยติดต่อกันมากว่า 10 ปีเข้าให้แล้วซึ่งจะว่าไปปัจจุบันก็ใช่ว่าโรคร้ายแรงเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะคนสูงอายุ เพราะตัวอย่างของคนที่อายุยังไม่มากแต่เป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นเจ็บป่วยหนักหรือเสียชีวิตก็มีให้เห็นกันอยู่ไม่น้อย
1 ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

insurance2

ประเด็นสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ โรคร้ายเหล่านี้เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง และบางโรคหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจมีโอกาสหายจากโรคได้ ซึ่งนั่นหมายถึง การต้องมีพร้อมไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ

ดังนั้น คำถามสำคัญที่คนเราต้องพิจารณาในการวางแผนจัดการความเสี่ยงจากโรคร้าย และวางแผนการเงินควบคู่กันไปก็คือ

  • เรามั่นใจแล้วหรือ ว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายเหล่านี้ ? 
  • หากโชคร้าย ตรวจพบโรคร้ายแรงเหล่านี้ เรามั่นใจไหมว่า ได้เตรียมความพร้อมทางการเงินไว้อย่างเพียงพอในการรักษาเพื่อต่อสู้กับโรค

จริงอยู่ที่ในทางหลักการจัดการความเสี่ยงแล้ว ทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายเหล่านี้ ก็คือ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และลดโอกาสในการเกิด ซึ่งหมายถึง การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นต้นเหตุในการทำให้เกิดโรค และลดโอกาสในการเกิดโรคร้ายด้วยการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้ 4 แนวทางสำคัญ นั่นคือ ทานอาหารที่ดี ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลสุขภาพจิตให้สดใส

insurance3

อย่างไรก็ดี ไม่มีใครรับประกันได้ว่า การดูแลตัวเองใน 4 แนวทางหลักข้างต้นจะช่วยให้เราสามารถป้องกันตัวเองจากโรคร้ายแรงได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า หากโรคร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวเราจริง ย่อมต้องกระทบต่อเงินสะสมของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไร ?

ดังนั้น อีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณานอกเหนือไปจากสองแนวทางข้างต้น ก็คือ การหาหลักประกันที่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับตัวเราเอง หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือไปด้วยพร้อมๆกัน

ถึงแม้ว่าสำหรับคนไทยทุกคน มีสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้บริการได้ด้วยกัน 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1.) สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  2.)สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม และ  3.) สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทั่วไปในระบบประกันสุขภาพ (บัตร 30 บาท) ซึ่งทั้งหมดถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนตามกลุ่มอาชีพอยู่แล้ว

insurance4

แต่หากคุณต้องการได้รับการรักษาบริการที่ดีกว่า  พร้อมหลักประกันที่ครอบคลุมภัยจากโรคร้ายแรงดังที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกทำประกัน ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า หากวันที่โรคร้ายมาเยือนจริง คุณจะมีเงินพอรักษาตัวและได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีในแบบที่เลือกได้ และที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลจะไม่กระทบกับความมั่นคงทางการเงิน อันส่งผลต่อทั้งต่อทั้งตัวเองและครอบครัวได้

ทั้งนี้ ในการเลือกทำประกันภัยโรคร้ายแรงนั้น มีหลายประเด็นที่เราต้องพิจารณาประกอบ ดังต่อไปนี้

1) ความครอบคลุมของกรมธรรม์: ต้องครอบคลุมโรคร้ายแรงสำคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิต และยังต้องให้ความคุ้มครองต่อหากตรวจพบโรคร้าย           

2) เงื่อนไขการจ่ายประกัน: ต้องชัดเจนและเหมาะสมตามลักษณะของโรค และระดับขั้นอาการ

3) วงเงินเอาประกัน: ต้องเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและดูแลตัวเองในยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

4) เบี้ยประกัน:  ต้องอยู่ในระดับที่ผู้เอาประกันรับภาระไหว ไม่หนักจนเกิดปัญหาสภาพคล่อง

insurance5

ในมุมหนึ่งมีความเข้าใจที่อาจยังไม่ถูกต้องกันนักว่า การซื้อประกันสุขภาพ และประกันภัยโรคร้ายแรงนั้น เป็นการจ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่า เนื่องจากต้องจ่ายเบี้ยเป็นประจำทุกปี จนมักมีคำพูดติดปากกันว่า “ซื้อทิ้ง” หากไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งในมุมนี้หากมองอีกมุมหนึ่ง เบี้ยประกันในแต่ละปีที่เราจ่ายนั้น ก็ถือเป็นการซื้อความเสี่ยง เพราะตัวเราเองคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะเกิดโชคร้ายในวันใด ดังนั้นหากไม่เจ็บป่วยก็ถือเป็นเรื่องดี แต่หากเจ็บป่วยขึ้นมา หลักประกันตรงนี้ก็จะช่วยเราลดภาระค่าใช้จ่ายได้

และหากเทียบเบี้ยประกันที่จ่ายทิ้งตามความเข้าใจในแต่ละปี เมื่อรวมๆกัน ก็เสมือนหนึ่งเราสะสมเงินเพื่อเอาไว้ดูแลตัวเองยามเจ็บป่วย โดยมีโปรแกรมประกันโรคร้ายแรงเป็นตัวช่วยควบคุมการเก็บออมเงินให้กับเรา

ทั้งนี้หากคุณเลือกซื้อประกันที่ผนวกกันระหว่างประกันชีวิตกับประกันโรคร้ายแรง ก็จะได้ความคุ้มครองครบครัน และพร้อมรับมือกับโรค อีกทั้งยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถมอีกด้วย

คุณไม่สามารถซื้อประกันในวันที่คุณต้องใช้มันได้

latspic

ดังนั้นคงเป็นการดีกว่า หากคุณจะวางแผนทั้งป้องกันและรับมือกับเรื่องร้ายไปพร้อมๆกัน ทั้งหลีกเลี่ยงและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง อีกทั้งสร้างหลักประกันเสริมให้กับชีวิตและสุขภาพไปพร้อมๆกัน

ประกันภัยโรคร้ายแรง … หนึ่งในหลักประกันสุขภาพที่คนเราทุกคนควรมีติดตัวไว้ครับ

insurance7

SHARE
Previous articleTOTAL MONEY MAKEOVER 21 DAYS PROGRAM – DAY 4
Next articleตรวจสอบรายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 6 – ขอนแก่น
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here