ตรวจสอบสุขภาพการเงินตัวเอง

3
1823

 

ในครั้งก่อนเราได้พูดคุยกันถึงแนวคิดเรื่องการสร้างสภาวะทางการเงินที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต เพียงพอและเป็นพื้นฐานสู่ความมั่งคั่งได้ และให้คำนิยามสภาวะดังกล่าวว่า “สุขภาพทางการเงินที่ดี” (Money Fitness)

ในครั้งนี้เราจะมาคุยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 6 ประการกันครับ

1) สภาพคล่องด

หมายถึง การที่คนเรามีเงินจับจ่ายใช้สอยเพียงพอ ตามรูปแบบชีวิตที่ต้องการ และมีเงินเหลือสะสมเพื่อเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

สภาพคล่องที่ดีนั้นถือเป็นพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญที่สุด เพราะหากคนเราปราศจากสภาพคล่องทางการเงิน (รายได้น้อยกว่าหรือไม่ทันรายจ่าย) ก็จะมีชีวิตที่ลำบากอันเนื่องมาจากเงินขาดมือ และอาจนำไปสู่การหยิบยืมและเข้าสู่วังวนแห่งปัญหาหนี้ิสินในที่สุด ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นโอกาสที่จะมั่งคั่งก็จะยิ่งไกลออกไป

ดังคำกล่าวที่ว่า “ชีวิตที่ขาดสภาพคล่อง อย่าฝันไกลถึงความมั่งคั่ง”

2) ปลอดหน้ีจน

หมายถึง การไม่มีหนี้บริโภค อันได้แก่ หนี้บัตรเครดิต และหนี้เงินกู้ส่วนบุคคล (รวมหนี้นอกระบบ) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประจำ และเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่อง

“หนี้”ในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ หนี้รวย ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิด “รายได้” และหนี้จน ซึ่งเป็นหนี้ที่ทำให้เรามี “ค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้หนี้จนที่เลวร้ายที่สุดก็คือ กลุ่มหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้นอกระบบ เพราะเป็นหนี้ที่เกิดจากการบริโภคล้วนๆ ซึ่งแตกต่างจากหนี้บ้านและรถยนต์ที่ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องค้ำประกัน

3) พร้อมชนความเสี่ยง

หมายถึง การรู้จักและเข้าใจความเสี่ยงทางการเงินของตัวเองและวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ความเสี่ยงทางการเงินในชีวิตของคนเรา ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านชีวิตและสุขภาพ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านการรับผิด และความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของคนอื่น เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราทั้งส้ิน

4) มีเสบียงสำรอง

หมายถึง การที่ชีวิตมีเงินสะสมสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน อาทิ ตกงาน ถูกเบี้ยวค่าแรง เจ็บป่วยถึงขั้นทำงานไม่ได้ ฯลฯ ซึ่งโดยปกติคนเราควรมีเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินเท่ากับค่าใช้จ่าย 6 เดือน

การมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินทำให้ชีวิตเรายังคงดำเนินอยู่ได้ชั่วขณะ โดยไม่ต้องหยิบยืมใคร ทำให้คนเรามีสติพอที่จะรับมือกับปัญหาได้

5) สอดคล้องเกณฑ์ภาษี

หมายถึง การที่คนเราสามารถคิดคำนวณและวางแผนภาษีให้ตัวเองได้ โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ภาครัฐกำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

6) บั้นปลายมีทุนเกษียณ

หมายถึง การที่คนเราสามารถวางแผนเกษียณให้กับตัวเองได้ รู้่ว่าต้องใช้เงินในบั้นปลายเท่าไหร่ และวางแผนสะสมเงินและลงทุนตามเป้าหมายเกษียณที่ต้องการได้

ทั้งนี้การจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีตามนิยามข้างต้นได้นั้น จะต้องมีีองค์ประกอบทั้ง 6 ประการครบถ้วน ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้

ถึงตรงนี้หลายท่านคงอยากจะรู้แล้วว่า ตัวเองมีสุขภาพทางการเงินเป็นอย่างไร ถ้าอยากรู้ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูครับ

แบบตรวจสุขภาพทางการเงิน

1. ในแต่ละเดือนคุณมีเงินใช้เพียงพอ และเหลือเก็บอย่างน้อย 10% ของรายได้

[    ]  ใช่   [    ] ไม่ใช่

2. คุณไม่มีหนี้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงหนี้นอกระบบ

[    ]  ใช่   [    ] ไม่ใช่

3. คุณทราบความเสี่ยงทางการเงินของตัวเอง และวางแผนจัดการไว้ทั้งหมดแล้ว

[    ]  ใช่   [    ] ไม่ใช่

4. คุณมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้อย่างน้อย 6 เดือน

[    ]  ใช่   [    ] ไม่ใช่

5. คุณวางแผนภาษีด้วยตัวเองได้

[    ]  ใช่   [    ] ไม่ใช่

6. คุณมีกองทุนเกษียณอายุที่พอสำหรับดูแลตัวเองจนถึงวาระสุดท้าย

[    ]  ใช่   [    ] ไม่ใช่

ทั้งนี้ผู้ที่จะเรียกได้ว่ามีสุขภาพทางการเงินที่ดี จะต้องตอบ “ใช่” ในทุกคำถามข้างต้น หากมีข้อใดข้อหนึ่ง (หรือทั้งหมด) ตอบว่า “ไม่ใช่”น่ันคือ จุดอ่อนทางการเงินที่เราต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ส่วนจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนั้น

ติดตามกันในตอนต่อไปครับ

SHARE
Previous articleสุขภาพการเงินที่ดี (Money Fitness)
Next articleสภาพคล่องดี
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

3 COMMENTS

  1. สมัครสัมมนาแล้วครับ ตรวจสอบดู ตัวเองแล้ว……. ถ้ามีแผนการเงินที่ดีชีวิตมีความสุขขึ้นอีกเยอะ
    เวลาเหลืออีกแยะ…….ขอคำชี้นำครับ

  2. เยี่ยมมากครับ ผมอ่านจบเล่มภายในวันเดียวเป็นหนังสือที่ดีมากครับ แต่ข้อ 6 น่าจะเปลี่ยนคำนิดนึงนะครับ เพราะคำว่าบั้นปลายรู้สึกน่ากลัว เช่นอาจเปลี่ยนเป็น ชีวีมีทุนเกษียณสุข จะได้คล้องจองกับ 5 ข้อแรกด้วยครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here