ซีรีย์ภาษีตอนที่ 2: อาชีพอิสระ

95
39342

 

ครั้งก่อนเราคุยกันถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ ซึ่งมีวิธีคิดภาษีแบบเดียว นั่นคือ วิธีเงินได้สุทธิ

ในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงอาชีพอิสระ อย่างเช่น พ่อค้าแม่ขาย ฟรีแลนซ์ รับจ้าง รับเหมา เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และวิชาชีพอิสระ (แพทย์ วิศวกร นักบัญชี ฯลฯ) ที่ไม่ได้รับเงินเป็นรายเดือนกันบ้างครับ

สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระนี้ วิธีการคิดภาษีจะมีการคิดกัน 2 ครั้ง หรือ 2 แบบ นั่นคือ วิธีเงินได้สุทธิ และวิธีเงินได้พึงประเมิน แล้วเลือกเอาว่าแบบใดเสียภาษีมากกว่า สรรพากรท่านว่าให้เอาแบบนั้น (ใจร้าย)

ในขั้นแรก ก็ต้องมาคำนวณภาษีกันในแบบเงินได้สุทธิก่อนก่อน ซึ่งวิธีการก็ไม่ต่างอะไรจากของลูกจ้างประจำนั่นคือ

ขั้นที่ 1: หาเงินได้สุทธิจาก นำรายได้หรือเงินได้ ไปหักด้วยค่าใช้จ่าย และตามด้วยหักค่าลดหย่อน 

ขั้นที่ 2: นำเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีในอัตรา 0 – 37%

ความแตกต่างที่สำคัญของคนในกลุ่มอาชีพอิสระ และลูกจ้างประจำ ก็คือ “ค่าใช้จ่าย” ที่ใช้หักภาษีนั้น ไม่เท่ากัน ส่วนค่าลดหย่อนนั้น คิดแบบเดียวกันกับลูกจ้างประจำได้

จากตอนที่แล้วคุณผู้อ่านคงยังจำได้ว่า ลูกจ้างประจำนั้นจะหักค่าใช้จ่ายได้ 40% สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท แต่สำหรับคนที่ทำงานอิสระนั้นต่างกันครับ โดยสรรพากรท่านให้กติกาการหักค่าใช้จ่ายไว้ดังนี้

 • เงินได้จากการรับจ้างทำงานให้ หรือค่านายหน้า (40 (2)) และค่าลิขสิทธ์ิ (40(3)) หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้ 40% ไม่เกิน 60,000 บาท
 • เงินได้จากค่ากู๊ดวิลล์ เงินรายปีจากพินัยกรรม มรดก (40(3)) และเงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล (40(4)) หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
 • เงินได้จากค่าเช่าฯ (40 (5)) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (40 (6)) เงินได้จากการรับเหมา (40 (7)) เงินได้อื่นอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่กล่าวมา (40 (8)) เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือแบบเหมาตามอัตราที่สรรพากรกำหนด เช่น
 • เงินได้จากการให้เช่าบ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง (40(5)) หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 30%
 • เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย บัญชี ปราณีตศิลป์)หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 30% แต่ถ้าเป็นวิชาชีพแพทย์ หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 60%
 • เงินได้จากการรับเหมา หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 70%
 • และอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องภาษี”

จะสังเกตว่ารายได้ในกลุ่มค่าเช่า วิชาชีพอิสระ งานรับเหมา และอาชีพอื่นๆ เช่น พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมนั้น เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งตามจริง และเหมาจ่ายแบบไม่มีเพดาน ซึ่งสูงกว่าลูกจ้างประจำตาดำๆ มาก และถือเป็นประโยชน์มาก เพราะยิ่งหักค่าใช้จ่ายได้มาก เงินได้สุทธิก็จะน้อยลง และส่งผลให้ภาษีต่ำลง

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันสักนิด …. เพื่อชีวิตที่แจ่มใส

นายอุดรทำงานรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้ทั้งปี 1,000,000 บาท นายอุดรรวบรวมบิลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานรับเหมาตลอดทั้งปีได้ 500,000 บาท ทั้งนี้นายอุดรยังไม่แต่งงาน ไม่มีลูก และไม่มีค่าลดหย่อนใดๆ เพิ่มเติม ในปีภาษีนี้ นายอุดรจะต้องเสียภาษีเป็นเงินเท่าใด

จากข้อมูลข้างต้น

 • เงินได้ของนายอุดร 1,000,000 บาท
 • หักค่าใช้จ่าย 70%   700,000 บาท
 • หักค่าลดหย่อนส่วนตัว     30,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ   270,000 บาท

ถึงตรงนี้หลายท่านอาจงงว่า อ้าว … ก็มีบิลค่าใช้จ่ายแค่ 500,000 ทำไมหักค่าใช้จ่ายได้ 700,000 เลยหละ

ก็อย่างที่บอกครับว่า สรรพากรท่านให้เลือกได้ว่าจะหักแบบไหน ตามจริงก็ได้ เหมาจ่ายก็ได้ ปีนี้ตามจริง ปีหน้าเหมาจ่าย สลับกันไปก็ยังไม่ผิดกติกา

จากเงินได้สุทธิของนายอุดร 270,000 บาท เราก็นำเงินได้สุทธิดังกล่าวมาคิดภาษีตามอัตรา 0 – 37%

 • 150,000 บาทแรก       ภาษี 0% ไม่ต้องเสียภาษี
 • 150,001 – 270,000   ภาษี 10% คิดเป็นเงินภาษี   (270,000 – 150,000) x 10%   =  12,000  บาท

สรุปว่า นายอุดรต้องเสียภาษีในปีดังกล่าว 12,000 บาท …

แต่ช้าก่อน ….เรื่องมันยังไม่จบเท่านั้นครับ สรรพากรท่านบอกไว้ว่า สำหรับอาชีพอิสระนั้นท่านมีวิธีคิดให้อีก 1 วิธี นั่นก็คือ วิธีเงินได้พึงประเมิน ซึ่งมีวิธีคำนวณที่ง่าย และแสนรวดเร็ว ดังนี้

ภาษีวิธีเงินได้พึงประเมิน = เงินได้พึงประเมิน (ยกเว้นเงินเดือน) x 0.5%           (หรือคูณด้วย 0.005)

ดังนั้น ด้วยวิธีเงินได้พึงประเมิน นายอุดรมีภาษีที่ต้องเสียเท่ากับ 1,000,000 x 0.005 = 5,000 บาท

จากสองวิธีที่ว่า วิธีเงินได้สุทธิมีภาษีที่ต้องเสียสูงกว่า ทำให้นายอุดรต้องจ่ายภาษี 12,000 บาท (ท่านขอเลือกอันที่มากกว่า)

ไม่ยากเลยใช่มั๊ยครับ หัวใจสำคัญในการคิดภาษีสำหรับอาชีพอิสระก็คือ การเลือกหักค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เราได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (งานที่มีต้นทุนสูง ก็ควรมีค่าใช้จ่ายสูง) แถมยังไม่เป็นการเลี่ยงภาษีอันเป็นการผิดกฎหมายอีกด้วย

ทีนี้บางคนอาจเกิดคำถามขึ้นในใจเล็กๆว่า แล้วคนที่มีรายได้หลายทาง จะคิดภาษีอย่างไร

อันนี้ต้องติดไว้ตอนหน้าอีกแล้วครับ

95 COMMENTS

 1. สรุปแล้วเป็นลูกจ้างรายได้สูง ต้องเสียภาษีเยอะกว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้สูงใช่ไหมครับ

  • พูดว่าหักค่าใช้จ่ายได้สูงกว่าดีกว่าครับ เพราะไม่แน่เหมือนกัน หากรายได้คนทำอาชีพอิสระสูงมากๆ หักค่าใช้จ่ายแล้วยังจ่ายเยอะก็มีครับ

 2. ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ครับ เพราะถ้าไปอ่านเองคงไม่รู้เรื่อง จะคอยติดตามผลงานเรื่อยๆครับ

 3. สงสัยคะว่าอาชีพอิสระ สมมุติว่าถ้าเป็นแพทย์เปิด คลีนิคหรือรับทำงานเอกชน สำหรับสรรพากร ถือว่าอยู่ในอาชีพอิสระใช่ไหมคะ แต่ถ้ารับราชการร่วมด้วยและมีรายได้มาจากราชการ ก็ถือเป็นลูกจ้างอีก อย่างนี้คิดภาษีสองแบบแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ใช่ไหมคะ

  • อันดับแรกต้องดูที่หน่วยภาษีก่อนครับ ถ้าทั้งหมดรับเงินในชื่อของคุณ ไม่ว่าจะเปิดคลีนิค รับงานเอกชน หรือรับข้าราชการ – อย่างนี้ก็ถือแหล่งรายได้เป็นแบบผสม คือ เป็นทั้งพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ด้วย

   รับข้าราชการ (40(1)) เปิดคลีนิค (40(6)) รับงานเอกชน (40(2)) – ทั้งหมดยื่นลงในแบบฟอร์ม ภงด.90 เลยครับ (คิดแบบฟรีแลนซ์นั่นแหละ อันไหนมากกว่าเอาอันนั้น แต่ถ้าใช้แบบคำนวณใน ภงด90 มันจะคิดให้เลยครับ)

   แต่ถ้าคุณแยกหน่วยภาษี เช่น

   งานข้าราชการรับในชื่อตัวเอง แบบนี้ก็ 40(1) ยื่นแบบ ภงด.91
   รับงานโรงพยาบาลเอกชน (40(2) ก็รับผ่านคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ A
   เปิดคลีนิค (40(6)) รับผ่านคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ B

   แบบหลังนี้ฐานภาษีน้อยลง ประหยัดภาษีได้มากขึ้น เพราะแยกหน่วยภาษี แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนดนะครับ

 4. รับออกแบบ graphic ยื่นหักได้เท่าไหร่มีเพดานไหมครับว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่

 5. เรียนสอบถามครับ รับออกแบบ graphic ยื่นหักได้เท่าไหร่ครับ หักเหมาได้ไหมครับ มีเพดานไหมครับว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่

 6. อยากถามครับ แล้วอย่างแฟนผม อาชีพ พยาบาล ถือเป็น วิชาชีพอิสระ ไหมครับ ซึ่งเงินเดือนได้ไม่เท่ากันบางเดือนหมื่นก่าบางเดือนสามสี่หมื่น

  • อยากรู้ว่า สามารถหักค่าใช้จ่ายได้กี่% ครับ

 7. อยากรู้ว่าเงินได้40(8) เท่าไหร่ถึงไม่ต้องจ่ายภาษี

  • รายได้ 40(8) มีหลายรูปแบบมาก หักค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันครับ ดังนั้นคำถามของคุณ ตอบให้ตรงคงไม่ได้

   แนะนำให้ลองคิดคำนวณภาษีจากรายได้ของคุณทั้งสองแบบ แล้วส่งมาถามใหม่ครับ ผมจะตอบให้ว่าคิดถูกหรือผิด

   วิธีนี้ได้ประโยชน์กว่าครับ

  • ใช่ครับ แต่ต้องรูปแบบของรายได้ที่ได้มาด้วยนะครับ เช่น ถ้าคุณหมอเป็นหมอประจำ รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน แบบนี้ก็จะเป็นรายได้แบบ 40(1) หักค่าใช้จ่ายได้ 40% ไม่เกิน 60,000

   แต่ถ้าสัญญากับโรงพยาบาล แบ่งรายได้กัน (เป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาล ไม่ใช่ลูกจ้าง) หรือเปิดคลีนิคตัวเอง แบบนี้จะเป็นรายได้ 40(6) หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง หรือเหมาจ่าย 60% แบบไม่มีเพดาน

   อ่านรายละเอียดเพ่ิมได้ตามลิงค์นี้ครับ
   http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538970008&Ntype=134

 8. พึ่งมาเจอบทความนี้ มีประโยชน์ต่อสังคมมากเลยคับ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี

  • เรียนสอบถามครับ ตัวผม [รับออกแบบ, จัดทำ, จำหน่าย และ/หรือให้เช่า เว็บไซต์, ซอฟแวร์, โลโก้ และกราฟฟิค]
  • ไปจดใบทะเบียนพาณิชย์มาแล้ว ***อันนี้คือบุคคลธรรมดาใช่ไหมครับ? เพราะหมายเลขทะเบียน (ทะเบียนเลขที่) เป็นเลขบัตรผมเอง

  ผมเข้าใจว่า ผมเข้าข่าย “เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (40 (6))” ***ถูกต้องไหมครับ?
  ทุกครั้งที่รับงาน ผมต้องออก บิล ***ให้ลูกค้าใช่ไหมครับ?
  Invoice และ Bill ***อันเดียวกันรึป่าวครับ?
  หลังจากงานเสร็จ และรับเงิน ผมต้องออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ***ใช่ไหมครับ?
  แล้วผมสงสัยคับว่า ใน บิล หรือใบเสร็จ หลักๆเลย มีระบุอะไรไว้บ้างครับผม
  ผมสงสัยว่าต้องระบุ ภาษี ลงไปด้วยไหมคับ
  เพราะตอนนี้ผมกำลังออกแบบหน้าตาของ บิล กับ ใบเสร็จอยู่คับ ไม่มีความรู้เลย

  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  • วิชาชีพอิสระตาม 40(6) ประกอบด้วย แพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ทนายความ และปราณีตศิลป์ครับ นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ครับ

   ของคุณอาจเข้ากลุ่ม 40(8) หรือ 40(2) มากกว่าครับ ซึ่งก็หักค่าใช้จ่ายได้สูงเหมือนกัน

   เรื่องเอกสารภาษีนั้น เบื้องต้น ถ้ารับทำงานแล้วเขาหักภาษี ณ ที่จ่าย คุณก็ต้องเก็บหลักฐานการหักภาษีนั้น ไว้แสดงรายได้

   ส่วนรายจ่าย ถ้ามีใบเสร็จรับเงินจากทางผู้ขาย ก็ให้เก็บไว้หักค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีต้องดูด้วยว่า ใบเสร็จกับหักแบบเหมาอันไหนดีกว่ากัน

   เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับ ทำความเข้าใจส่วนตรงนี้ดูก่อน

 9. สอบถามอีกประการหนึ่งได้ไหมคับผม พอดีน้องชายผม ทำร้านอินเตอร์เน็ต/เกม อยู่ชนบท ซึ่งจดทะเบียนการค้าเมื่อ ปลายปี 2554 แล้วคับ แต่ยังไม่เคยเสียภาษีเลย แล้วทีนี้ จะทำยังไงคับ อยากจะเสียภาษีต้องเริ่มต้นยังไงคับ แล้วค่าปรับจะประมาณเท่าไหร่คับ และมีความผิดอื่นอีกไหมคับ

 10. สอบถามค่ะ ได้รับเงินจากการ รับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และมีการหักภาษี ณ.ที่จ่ายไว้ เป็นชื่อบุคคลธรรมดา เป็นเงินได้ประเภทใหนคะ

  • เป็นเงินได้ ได้ทั้งแบบ 40(2) 40(6) และ 40(7) ครับ สำคัญ คือ เวลาเรารับงาน เมื่อมีการจ่ายเงิน มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราต้องให้คนจ้างงานเราระบุในแบบที่เราต้องการครับ เพราะถ้าไม่บอก ส่วนใหญ่จะระบุเป็น 40(2) ซึ่งหักค่าใช้จ่ายได้ต่ำที่สุดครับ

 11. อยากสอบถามคะถ้าหากว่ารับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยมีสัญญา1ปีตั้งแต่ม.ค.ถึงธ.ค.56โดยได้ค่าจ้างเดือนละ20,000บาทจะต้องมีการชำระภาษีแบบไหนคะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเช็คมา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10%คะ เช่น ทางมหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนม.ค.ถึงก.คค่าตอบแทนคือ 20,000*7เดือน=140,000บาท และถูกหัก ณ ที่จ่าย10% (140,000-14,000=126,000บาท) ยอดเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจ่ายให้หน้าเช็คคือ 126,000บาท แล้วทางมหาวิทยาลัยจะออกใบกำกับภาษีหักณที่จ่ายให้คะ คืออยากจะรู้ว่าถ้าในกรณีอย่างนี้จะต้องมีการเสียภาษีแบบไหนอย่างไรคะ รวกวนขอคำแนะนำด้วยคะ

  • ลองดูบนใบกำกับภาษีดูครับว่าระบุเป็นรายได้ ประเภทไหน 40 วงเล็บเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ระบุ ก็มักจะเป็น 40(2) ครับ ซึ่งหักค่าใช้จ่ายได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ครับ

 12. รบกวนให้คำแนะนำด้วยค่ะ คือว่าครึ่งปีแรกมีรายได้ประจำตั้งแต่มค.-เมษ. ส่วนครึ่งปีหลังมีรายได้จากวิชาชีพอิสระ พค.-ธค. แบบนี้จะคำนวณภาษีอย่างไรค่ะ

 13. รบกวนสอบถามด้วยค่ะ

  จดทะเบียนเป็นลานปาล์ม (ถือเป็นบุคคลธรรมดา) ประกอบกิจการรับซื้อปาล์มจากชาวสวน ซึ่งรายรับมาจากการขายปาล์มให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายใดๆ รายรับก่อนหักรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 4 แสนบาท แต่บางเดือนก็ขาดทุนเนื่องจากราคาปาล์มขึ้นลงเร็วมาก แบบนี้ต้องคิดภาษียังไงเนื่องจากยอดรายรับดูเหมือนเยอะ แต่จริงๆแล้วเกือบไม่มีกำไรเลยค่ะ แล้วต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • รายได้ประเภทนี้จัดเป็น 40(8) หักค่าใช้จ่ายได้ 80% ครับ

   สมมติเรารายได้ทั้งปี 1,000,000 บาท ก็หักค่าใช้จ่ายออกก่อน 800,000 บาท

   เหลือ 200,000 นำไปหักค่าลดหย่อนตัวเอง 30,000 บาท เหลือ 170,000 บาท (อันนี้เรียกเงินได้สุทธิ)

   จากนั้นก็หักค่าลดหย่อนอื่นๆ เช่น ลูก ประกัน ดอกเบี้ยส่งบ้าน

   ถ้าสุดท้ายแล้วเหลือเงินได้สุทธิ (ตามการคำนวณนะ ไม่ใช่เงินเหลือจริง) น้อยกว่า 150,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีครับ (แต่ต้องยื่นนะ)

   จากกรณีตัวอย่าง จะเห็นว่า หากปีหนึ่ง รายได้คุณไม่ถึง 1 ล้าน ก็แทบจะบอกได้เลยว่า คุณไม่ต้องเสียภาษีครับ

   • ขอถามเป็นความรู้ครับ ถ้าคิดโดยภาษีวิธีเงินได้พึงประเมิน จะต้องเสียภาษี 1 ล้าน*0.005
    เท่ากับ 5000 ซึ่งมากกว่าวิธีเงินได้สุทธิ ก็ต้องเสียไม่ใช่หรอครับ

 14. รบกวนสอบถามด้วย คับ

  รายได้จากต่างประเทส อาชีพ affiliate marketing ละครับ รายได้จาก ค่าคอมมิชชั้น amazon
  ต้องหักยังไงหรอครับ

  • เท่าที่ตรวจสอบ รายได้กลุ่ม Affiliate ยังมีระบุเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับ

   เพราะไม่ใช่ซื้อมาขายไปแบบ 40(8)

   ดังนั้นถ้าจะยื่นคงต้องพิจารณาเป็น 40(2) เหมือนการจ้างทำงาน (การตลาด) ให้ครับ

   ซึ่งถ้าเป็น 40(2) จะหักได้ 40% ของรายได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี ครับ

 15. แล้วถ้ามีค่าใช้จ่าย สูงอะครับ ค่า โดเมน ค่า โฮศ ค่า โฆษณา ค่าเขียนสคริ๊ป ถ้าค่าใช้จ่าย 60% ได้ แต่บิลไม่มี ก้งานเข้าเลยหรอครับ

  • ถ้างานของคุณเข้าข่าย 40(2) คือเป็นงานรับจ้าง ก็หักได้แค่ 40% ไม่เกิน 60,000 ครับ

   เว้นแต่คุณจะเปิดในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด คุณถึงจะสามารถเอาบิลไปหักค่าใช้จ่ายได้

   ประเด็นคือ รายได้ของคุณทางบริษัทที่ว่าจ้างเขาจ่ายคุณในรายได้ประเภทใดครับ ลองดูในใบหักภาษี ณ ที่จ่ายดูนะครับ

 16. ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความรู้ มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้แบบผมและหลายๆคนจริงๆครับ

  ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ
  1) การตีความว่าอาชีพ หรือ “เงินได้” ที่ได้รับมาอยู่ในหมวดไหนนี่อิงจากอะไรครับ
  ตอนนี้ผมทำงานอิสระ (ตัดต่อวีดิโอ / ทำกราฟฟิกเคลื่อนไหวในสื่อออนไลน์ / ช่างภาพวิดีโอ)
  จะยื่นภาษีในปีแรกครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะยื่นในหมวดไหนดี เท่าที่อ่านด้านบนก็ยังไม่เข้าใจ

  หลักๆของผมน่าจะเป็น 40(2) ในการรับจ้าง
  หรือ 40(6) วิชาชีพอิสระ/ผู้ผลิตประณีตศิลปกรรม ในที่นี้ครอบคลุมถึงส่วนไหนบ้างครับ
  หรือ 40(7) ในส่วนงานที่ทำมีการซื้อเพลง มีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานบ้าง จะเข้าข่าย 40(7) หรือเปล่าครับหรืออยู่ในส่วน 40(8) หรือไม่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ครับ

  2) ปกติจะโดนหัก 3% ณ ที่จ่ายเมื่อปีที่แล้วครับ (เริ่มทำมาประมาน 4 เดือน) (2556)
  พอคำนวนแล้วรายได้ทั้งหมดก่อนโดนหัก 3 % อยู่ที่ 200,000 บาทซึ่งน่าจะไม่โดนภาษี
  โดยไม่มีใบหลักฐานหัก 3% (ไม่ได้ขอไว้ครับ) ก็ไม่สามารถขอภาษีเงินคืนได้หรือเปล่าครับ?
  หรือไม่ควรยื่นเลยสำหรับของปี 2556

  3) กรณีคำนวนแล้วในปีใหม่นี้ (2557) รายได้ทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาท
  (ตามฐานเสีย 10%) ส่วนที่ต้องจ่ายคือ 10% เต็มไม่รวมกับ 3% ที่โดนหัก ณ ที่จ่าย
  / หรือ สามารถนำ 3% มาหักลบได้ครับ

  4) ในกรณีที่ “เข้าข่าย” ว่าเป็นหมวดอื่นที่ไม่ใช่ 40(2) เช่นเข้าข่ายว่าเป็น 40(8)
  เราสามารถแจ้งให้บริษัทที่เรารับงาน เปลี่ยนแปลงให้ได้หรือเปล่าครับ
  เพื่อเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้รับยกเว้น

  5) เราสามารถขอใบเสร็จหัก 3% ย้อนหลังจากทางบริษัทเก็บไว้ได้หรือเปล่าครับ

  ขอบพระคุณมากๆนะครับ สำหรับความรู้
  และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

 17. ปรึกษาดังนี้ครับ ผมจะรับงานเป็นที่ปรึกษาด้สนการขาย,การตลาดและระบบบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ3บริษัท โดยมีค่าตอบแทน 50,000บาทต่อเดือนต่อบริษัท จะต้องเสียภาษีอย่างไรครับ? เบื่องต้นแต่ละบริษัทจะหักณ.ที่จ่าย3%เท่านั้น (ส่วนตัวเข้าใจว่าน่าจะเสียภาษีในรูปแบบ 40(2) รบกวนคำแนะนำส่งทางเมล์ด้วยนะครับ manott.s@gmail.com ขอบคุณครับ

 18. รบกวนสอบถาม คะ อาชีพช่างแต่งหน้าอิสระ รับเงินจากบริษัท เดิมๆ ทุกๆเดือน เดือนละไม่เท่ากัน โดนหัก ณ ที่จ่าย 5% ทุกๆๆ เดือน ต้องยื่นภาษีประเภทไหน คะ

  • มีโอกาสเป็นทั้ง 40(2) และ 40(8) ครับ ลองเช็คจากหนังสือหัก ณ ที่จ่ายดูครับ ทางบริษัทจะมีระบุไว้ว่าจ่ายมาเป็นเงินได้แบบไหน

 19. รบกวนสอบถามค่ะ
  ทำการยื่นภาษีออนไลน์ ภงด.90 (เงินได้ตามมาตรา 40 (8) โดยหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 80% )
  – เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 226,400บ.
  – หักค่าลดหย่อนได้ 120,000บ.
  – เงินได้สุทธิ = 106,400บ. <— ซึ่งก็ไม่ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ใช่รึเปล่าคะ

  แต่ตรงข้อที่ 9
  ภาษีที่คำนวณจากเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป = (รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่หักอะไรเลย) มาคูณด้วย 0.005
  <– ทำให้มียอดต้องเสียภาษีห้าพันกว่าบาท ข้องใจตรงนี้ค่ะว่า ทำไมต้องเอารายได้ทั้งหมดมาคิด ในเมื่อเงินได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

  แล้วสรุปเราต้องเสียภาษีตามข้อ 9 รึเปล่าคะ

  • รายได้ที่ไม่ใช่ 40(1) หรือรายได้จากการประจำ เมื่อคำนวณภาษีโดยวิธีเงินได้สุทธิแล้ว

   จะต้องเงินได้ทั้งก้อนมาคำนวณภาษีแบบ เงินได้พึงประเมินด้วย (ตามข้อ 9 นั่นแหละ)

   บทสรุปของการประเมินภาษีก็คือ วิธีใดเสียมากกว่าให้เลือกเสียวิธีนั้นครับ

   กรณีคุณ คิดแบบเงินได้สุทธิ ไม่ต้องเสียภาษี

   แต่คิดโดยวิธีเงินพึงประเมิน เสียภาษี 5,000

   ดังนั้น ก็ต้องเสียภาษี 5,000 บาทครับ

 20. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
  ถ้ารับงานลงโฆษณา บน Facebook แบบขายเป็น ราคาต่อ Click โดยที่ต้นทุน ไม่แน่นอน แบบนี้คิดเป็น 40(8) ได้หรือไม่ค่ะ เพราะ 40(2) มันคิดได้แค่ 60,000 แต่ต้นทุนจริง สูงกว่านั้นมากเลยค่ะ
  ขอบคุณนะคะ

 21. รับทำรายการข่าว 3 เดือน รับเงินโดยหัก 3% รับเงินเป็นก้อน แต่บริษัทออใบหัก ให้เป็น 40(1)
  และ ค่าบริการ จะหัก ค่าใช้จ่ายได้เท่าไรคะ
  *** รับในนามคนเดียว แต่ ต้องมาแบ่งกันกับเพื่อนร่วมทีม
  รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 22. รบกวนสอบถามครับ ถ้ารับงานตรวจสอบภายใน ในนามบุคคลธรรมดา โดย
  1. ผมจ้างพนักงาน 2 คน มีเงินเดือนและสวัสดิการให้เหมือนบริษัทฯทั่วไป เช่น ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง (ทำสัญญาจ้างงาน)
  2. มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปตรวจต่างจังหวัด เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโรงแรม
  3. ค่าอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
  ผมจะเข้า40()อะไรครับ แล้วหักได้ตามจริง หรือ เหมาครับ ถ้าตามเหมาผมหักได้เท่าไรครับ ถ้าตามจริง มีค่าอะไรที่ผมไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้บ้างครับ ขอบคุณมากนะครับ

   • ส่งผลงานเป็นรายงานการตรวจสอบครับ ว่าจ้างโดยเหมาทั้งปีประมาณ 8 งานตรวจครับ

    • ถ้าไม่ใช่งานวิชาชีพ (แพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ทนาย และปราณีตศิลป์) ก็จะเข้าข่ายงานรับจ้างทั่วไป 40(2) หักเหมาจ่ายได้ 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทครับ

 23. มันจะไม่เข้า40(8) เหรอครับ ถ้าอย่างนั้นผมควรทำอย่างไรครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายจริงๆมัน เกิน 60% สมมุติว่าค่ารับงานมูลค่าสัญญาปีละ 1500000 ครับ

  • 40(8) เขามีกิจการให้เลือก เราเขาข่ายประเภทไหนละครับ ถ้าชี้แจงได้ ก็ได้ครับ … แต่ถ้าไม่ได้อาจต้องพิจารณาเปิดบริษัทครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดครับ

 24. คือผมงงตรงที่ว่าผมจ้างพนักงานมีตัวตน ส่งประกันสังคมให้ จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร มันไม่ได้ช่วยให้เป็น 40(8) เลยเหรอครับ

 25. รบกวนถามเรื่องอัตราการหักค่าใช้จ่ายค่ะ สำหรับรายได้ที่ได้มาจากการขายอสังหาฯ โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ตาม 40(8) ค่ะ จะหักค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

 26. รบกวนสอบถามคะ

  หากเราค้าขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด ไม่ได้มีการจดรายรับ-รายจ่าย โดยค้าขายมีรายได้ต่อวันประมาณ 1,500-3,000 บาท (ถัวเฉลี่ยประมาณ 2,000 เดือน)

  รายได้ ค้าขาย (60,000*12) = 720,000 บาท
  รายได้ เงินปันผล = 78,000 บาท

  ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าแผง (14,000*12) = 168,000 บาท
  ค่าใช้จ่าย ประกันชีวิต = 52,800 บาท

  เราอยากทราบวิธีการคำนวณ และเราต้องเสียภาษีหรือไม่คะ

  ขอบคุณมากคะ

 27. รบกวนสอบถามค่ะ ทำอู่ซ่อมรถ แต่มีน้ำมันเครื่องขายเพื่อบริการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าด้วย แต่ไม่ได้จดทะเบียนพานิชย์ ที่ผ่านมายื่นมาตรา40(7) หักเหมา 70% มาตลอด ถ้าไปจดทะเบียนพานิชย์ จะยื่นมาตรา40(8) เพื่อหัก80% ได้ไม๊คะ หรือต้องแยกเงินได้ใส่คนละช่องคะ ขอบคุณค่ะ

 28. รบกวนสอบถามค่ะ : กรณีที่เราจ้างบริษัทนิติบุุคคล กับ บุคคลธรรมดา มาเป็นที่ปรึกษา เสียภาษีต่างกันมั๊ยคะ กี่เปอร์เซ็นต์

  ขอบพระคุณมากค่ะ

   • ใช่คะ เราจะต้องหักเขาเท่าไหรj
    หักเท่ากันมั๊ยระหว่างนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดาค่ะ

    ขอบคุณมากค่ะ

    WPP

 29. รบกวนสอบถามค่ะ : เพื่อนขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไป ต้องชำระภาษีประเภทไหนคะ

 30. อยากจะขอสอบถามว่าอาชีพ ช่างภาพ รับจ้างถ่ายรูป จะถือว่าเป็นรายได้ตามมาตราที่เท่าไหร่คะ
  40(7) หรือ 40(2) กันแน่คะ
  ขอบคุณค่ะ

   • ขอบคุณมากค่ะ
    แล้วที่ผ่านมาเคยยื่นเป็นรายได้ตามมาตรา 40(7) และเคยทำหนังสือชี้แจงไปทางสรรพากรมาครั้งหนึ่งแล้ว ก็ได้รับเงินคืนภาษี
    อย่างนี้เราควรจะเปลี่ยน เป็น 40(8)ข้อ 2 มั้ยคะ

    **หมายเหตุ เมื่อก่อนใช้ฟิล์มถ่าย ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลแล้วค่ะ

    • สอบถามอย่างนี้ดีกว่าครับว่า ตอนรับงานผู้จ้างมีออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ เพราะหลายครั้งมีการระบุประเภทรายได้ในนั้นเลยก็มีนะครับ

     • มีค่ะ ส่วนมากจะเขียนเป็นรายได้ในข้อ 5 ไม่ก็บรรทัดสุดท้ายข้อ 6 อื่นๆ โดยระบุว่าเป็นค่าบริการ หรือค่าบริการถ่ายภาพ ค่ะ

  • 40(7) เป็นกลุ่มงานรับเหมา พวกรับเหมาก่อสร้างครับ

 31. เป็นพยาบาล รับทำงานโรงงานเป็นทีม แต่จดสัญญาชื่อเราคนเดียว โอนเงินเข้าบัญชีเรา แต่เอาไปแบ่งจ่าย ให้คนในทีม โดย โรงงานหัก ภาษีไว้ 3% อย่างนี้เป็น 40(8) ได้ไหมคะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

 32. ถือเป็นบริการได้ไหมคะ แล้วถ้าเป็น(8) ยื่นสิ้นปีนี้ได้ไหมคะ เพราะไม่เคยยื่นมาก่อนเลย

 33. อยากทราบว่าอาชีพอิสระอย่างอาชีพทนายความต้องใช้แบบเสียภาษี ภงด.91หรือ94 และภงด.94 ถ้าต้องการเสียแบบเหมาประมาณรายรับ ต้องลงข้อมูลในช่องไหนได้บ้างคะ ขอบคุณ

  • ถ้าทำอาชีพอิสระ ต้องยื่น 90 ครับ แต่ระหว่างปีต้องยื่น 94

 34. ขอเรียนถามครับ กรณีทำงานฟรีแลนซ์เป็นblogger เงินได้อยู่ใน40(2) รับจ้างทำของ ถ้าเงินได้ทั้งปีเกิน 1.8 ล้านต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับ และกรณีที่ได้ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยระบุว่าเป็น “ค่าตัวนักแสดง” ถูกหักภาษีไว้ 5% จัดเข้าอยู่ใน 40(8) เลยใช่ไหมครับ

 35. รบกวนถามค่ะ
  รับเหมาก่อสร้าง ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน เพราะที่ผ่านมารับเงินสดจากเจ้าของบ้าน ไม่ได้ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  แต่ปีนี้รับงานจากหมู่บ้าน มีการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ให้
  กำลังจะยื่นภาษีปีนี้เป็นปีแรก แต่มีความกังวลเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคะ

  • ยื่นของปีนี้ไปก่อนครับ เพราะรายได้คุณอยู่ในระบบแล้ว

 36. ขอบคุณครับสำหรับคำตอบที่ถามเมื่อ 28 มี.ค. 58 ขอเรียนถามต่อว่า ถ้าเงินได้ของปี 2557 คือ 40(2) 1,700,000 .- และเงินได้ 40(8) (ค่าตัวนักแสดง) 150,000 .- กรณีนี้ถือว่าต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมครับ ตามความเข้าใจนักแสดงอยู่ในข้อยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รบกวนอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ

  • ใช่ครับ นักแสดงสาธารณะยกเว้น VAT ตามมาตรา 81 ครับ

   (ฒ) การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

   ได้รับยกเว้น VAT

 37. เป็นblogger beauty ได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดตัวร้านที่เปิดบริการใหม่ และได้รับค่าตอบแทนโดยโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และระบุในใบหักภาษีว่า “ค่าตัวนักแสดง” กรณีนี้จัดอยู่ในหมวดได้รับการยกเว้นเรื่อง vat เช่นเดียวกับนักแสดงสาธารณไหมครับ

 38. รบกวนสอบถามครับ
  เนื่องจากผมกำลังจะเซ็นสัญญารับจ้างพัฒนาเว็บไซค์ ซึ่งผมมีทีมสมาชิกจำนวน 5 คนด้วยกัน ทุกคนเป็น freelance
  แต่นายจ้างทำสัญญาจ้างโดยชื่อ 1 คน ผมเป็นห่วงเรื่องภาษี กรณีผมควรจะทำสัญญาแบบไหนถึงเหมาะสมครับ
  เพราะ รายได้ต้องเฉลี่ยนกัน รวมทั้งโครงการค่อนข้างใหญ่ ต้องมีการรับประกันซึ่งรวมอยู่ในเงื่อนไขสัญญาจ้าง
  และออกแนวที่ต้อง เข้าไปดูแลระบบมากกว่า 1 ปีโดยไม่มีรายรับ

  • ถ้ารายได้เยอะ และทำงานกันหลายคน รวมถึงมนอนาคตก็จะมีงานแบบนี้เข้ามาอีก ผมแนะนำให้จดห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดครับ

 39. รบกวนสอบถามค่ะ

  ทำงานอาชีพชิปปิ้งค่ะมีเงินเดือนประจำและรับงานทั่วไปรายได้รับเป็นเงินสดไม่มีใบเสร็จรับเงินและใบสั่งงานบอกจ้างกันด้วยวาจาและจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดต้องการเสียภาษีบุคคลธรรมดาต้องใช้เอกสารอะไรในการอ้างอิงยอดรายได้การเสียภาษีค่ะสรรพกรจึงจะให้เสียภาษีได้ค่ะและวิธีคิดภาษีคิดอย่างไรค่ะ *ขอบคุณค่ะ

  • ก็ต้องให้ผู้ว่าจ้างออกเอกสารการจ่ายเงินให้ครับ

  • แต่ถ้าต้องการจะยื่นจริงๆ ก็ยื่นได้เลยครับ เรื่องรายได้นอกระบบ สรรพากรท่านไม่ว่าอะไรหากอยากจ่ายโดยไม่มีเอกสารกำกับ

 40. รบกวนสอบถามครับ ปัจจุบันขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด (ไม่ได้ตัดเย็บเอง) อาทิตย์หนึ่งประมาณ 5 วัน ไม่ได้ทำบัญชียอดขาย หรือรายรับรายจ่ายไว้เลย แต่อยากเสียภาษีให้ถูกต้อง เดือนๆนึง ผมจะขายของได้ไม่แน่นอนครับ เฉลี่ย 60000 -100000 บาท ไม่มากกว่านี้ครับ ( ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆ) จะคำนวณอย่างไรครับ สำหรับ ภงด. 90 และ 94 ขอบคุณครับ

  • ผมอธิบายตัวอย่างวิธีคิดไว้ ลองคำนวณดูก่อนมั้ยครับ แล้วเอาตัวเลขที่คำนวณได้มาคุยกัน อยากให้ฝึกคิดครับ

 41. เงินได้ประเภทไหนครับที่สามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ เช่น ค่าเช่าบ้าน,ค่ารถไฟฟ้า,ค่าอาหาร,ค่านำ้ค่าไฟ เป็นต้น และถ้ารับจ้างทำของ(เป็นงานฟรีแลนซ์) จัดอยู่ในหมวด 40(2) ใช่ไหมครับ และไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายข้างต้นได้ถูกไหมครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • รับจ้างทำงานเป็น 40(2) ครับ หักเหมา 40% ไม่เกิน 60,000 บาท

   40(5)-40(8) หักตามจริงและสมควรได้ครับ แต่ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ทำ และมีใบเสร็จเพื่อยืนยันครับ

   • ถ้าประกันชีวิตที่เราทำอยู่ชำระเบี้ยครบแล้ว แต่ยังไม่ครบอายุกรมธรรม์ แล้วเราขอรับเป็นเงินเวนคืนกรมธรรม์กลับมา สิทธิ์ที่เราใช้ในการลดหย่อนภาษีไปแล้วจะต้องจ่ายคืนสรรพากรหรือเปล่าครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here